Opis skupine

Slovenija.

Osnovni podatki skupine

Skrbnik: Falcon
Naslov skupine: @slovenija
Število sporočil: 6
Število tem: 4
Odprtje skupine: 01.03.2018

Moderatorji

Blokirani člani

/