Opis skupine

Arduino Slovenija

Osnovni podatki skupine

Skrbnik: Falcon
Naslov skupine: @arduinoSlovenija
Število sporočil: 1
Število tem: 1
Odprtje skupine: 28.02.2018

Moderatorji

    /

Blokirani člani