Opis skupine

BMW.

Osnovni podatki skupine

Skrbnik: Falcon
Naslov skupine: @BMWSlovenija
Število sporočil: 1
Število tem: 1
Odprtje skupine: 01.03.2018

Moderatorji

    /

Blokirani člani

/